20220401 174732

Workshop Taaldans en Rekendans

Workshop Taaldans® en Rekendans® voor groep 1-2-(3)- NT2 leerlingen. Lesduur 45 minuten, kosten € 75,- euro

Speellokaal van de school

Thema; Er zijn verschillende thema’s waar uit gekozen kan worden. Herfst (oktober) Sint (december) Kunst, restaurant, bouwen (data in overleg) Lente;(maart-april) of een thema op maat(data in overleg)

Taaldans® en Rekendans® sluit naast de kerndoelen dans (doel 54-55) ook aan bij de doelen van mondelinge taalvaardigheid, rekenen-wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld.

Over de workshop

Dansen is leuk! Dansen met de SLO doelen voor taal en rekenen is naast leuk ook nog nuttig bevonden om de brede ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De les wordt in een thema aangeboden.

Betekenisvol dansen is dans op het niveau en in de belevingswereld van het kind. Geen danspasjes, maar fysiek taal en rekenen (begrippen) ervaren met je lijf, je zintuigen, muziek, materialen, zangen, rap of een versje en dans.

De les bestaat uit vaste onderdelen:

  • warming up, waarbij de ruimtelijke oriëntatie, houdingen en bewegingen centraal staan.
  • Kennis van het lichaam
  • Passieve en actieve woordenschat
  • Klank, rijm of ritme
  • Begrijpend luisteren

Foto indruk van onze taaldans en rekendans workshop